Bạn còn 01 lượt Chơi game
Kiếm thêm lượt
Chọn màn chơi
Vòng quay may mắn
Kiếm thêm lượt
Quà của bạn
Giải thưởng
Thêm lượt chơi
Kiểm tra hạn mức vay
Bổ sung thông tin cá nhân
Tải ứng dụng Home Credit
Xác thực tài khoản Facebook
Chia sẻ link Website
Điểm danh giờ vàng
Đăng nhập mỗi ngày
Lần đăng nhập tiếp theo bắt đầu sau
Truy cập vào game mỗi ngày
để nhận được lượt cộng thêm
Số lượt cộng thêm: +05 lượt
Lặp lại: 01 lần duy nhất
Hoàn thành
Điểm danh giờ vàng
Lần đăng nhập tiếp theo bắt đầu sau
Truy cập vào game mỗi ngày
để nhận được lượt cộng thêm
Số lượt cộng thêm: +20 lượt
Lặp lại: Mỗi tuần
Hoàn thành
Cập nhật thông tin
Điền đầy đủ thông tin
Vui lòng nhập đủ thông tin
Vui lòng nhập đủ thông tin
Lưu ý:
Nếu thông tin sai bạn sẽ không được nhận thêm lượt.
Số lượt cộng thêm: +05 lượt
Lặp lại: 01 lần duy nhất
Xác nhận thông tin
Tải app lấy lượt
Download App
Download App HomeCredit Vietnam
để nhận được lượt cộng thêm
Số lượt cộng thêm: +05 lượt
Lặp lại: 01 lần duy nhất
Chia sẻ link
Chia sẻ link chơi game để nhận được lượt cộng thêm
Số lượt: +10 lượt
Lặp lại: 01 lần duy nhất
Chia sẻ lên Facebook
Đăng nhập Facebook
Xác thực tài khoản Facebook
Xác thực tài khoản facebook
để nhận được lượt cộng thêm
Số lượt cộng thêm: +05 lượt
Lặp lại: 01 lần duy nhất
Đăng nhập 07 ngày
Truy cập vào game mỗi ngày
để nhận được lượt cộng thêm
Số lượt cộng thêm: +50 lượt
Lặp lại: Mỗi tuần
Hoàn thành
Kiểm tra hạn mức
Truy cập đường link để kiểm tra hạn mức
Truy cập vào link và hoàn thành việc
kiểm tra hạn mức vay để nhận được lượt cộng thêm.
Số lượt cộng thêm: +20 lượt
Lặp lại: 01 lần duy nhất
Hành trình tài chính
Truy cập đường link để chơi game nhận lượt
Truy cập vào link và chơi game hành trình
để nhận thêm lượt chơi.
Số lượt cộng thêm: 15 lượt
Lặp lại: 01 lần duy nhất
Giải thưởng
Thể lệ chương trình
Hướng dẫn chơi
Quà của bạn
Người dùng
Thông tin người chơi
Thông tin lượt chơi
  • Tổng lượt chơi
  • Lượt còn lại
Quà của bạn
Bảng xếp hạng
BXH sẽ được cập nhật mỗi 15 phút
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu